Presentaties  
 


Sinds enige tijd verzorg ik als spreker ook groepspresentaties en presentaties bij bedrijven,  sportclubs, scholen en andere instituten.  Het blijkt elke keer weer dat mijn bijzondere levensverhaal aanslaat, vooral omdat het uitgaat van de positieve kracht waarmee je ingrijpende gebeurtenissen kunt overwinnen. Iedereen kan zich herkennen in tegenslag en verlies, maar met mijn verhaal zet ik in op het overwinnen van negatieve krachten,  geloof in eigen kracht en het onvoorwaardelijke geloof dat er altijd wat te winnen valt. Nooit opgeven lijkt soms een holle kreet, maar ik laat zien dat het veel meer kan zijn dan dat. Dat nooit opgeven echt werkt, kan ik bewijzen, met mijzelf als duidelijkste voorbeeld. Daarbij laat ik zien dat vooruitzien meer brengt dan achterom kijken, zelfs als die dingen achter je zon invloed op het heden en de toekomst hebben.

Samen met de groep lukt het dan ook om allemaal in te zien dat de enige weg omhoog leidt.